Moresnet I - LX

I - X XI - XX XXI - XXX XXXI - XXXX XXXXI - L LI - LX

Grensstenen 41 - 50
We verlaten het gebaande pad, enkele stenen staan midden in het bos. Al snel staan de stenen weer tamelijk dicht langs paden. Grenssteen 50 ontbreekt.


Grenssteen XXXXI
Nog steeds volgt het rechte pad de kaarsrechte grens.

Grenssteen XXXXII
Het pad vanaf het drielandenpunt gaat over in een ander, drukbewandeld pad. Nabij de splitsing staat deze steen tussen de bramenstruiken.

Grenssteen XXXXIII
Het pad verlaat de grens. Nummer 43 die enigszins beschadigd is, staat in een helling onder het het pad. Ik weet nog van de vorige keer dat we lang naar deze steen moesten zoeken en ook nu liepen we er aanvankelijk voorbij.

Grenssteen XXXXIIII
Deze staat midden in het bos, niet ver van de vorige.

Grenssteen XXXXV
Vanaf hier loopt weer een pad evenwijdig aan de grens.

Grenssteen XXXXVI

Grenssteen XXXXVII
Fraai plaatje op deze herfstdag.

Grenssteen XXXXVIII
Tijdens onze tochten in 2001 en 2002 konden we deze steen pas bij een tweede poging vinden. Destijds was de steen min of meer onderdeel van een kleine houtwal en werd overwoekerd door bramen en andere struiken. Inmiddels is de situatie veranderd en is de steen makkelijk te vinden.

Grenssteen VIIII
De steen met het langste nummer (negen karakters) stelde ons aanvankelijk voor een raadsel. Deze grenssteen XXXXVIIII is niet de originele steen, maar een nieuw basalten exemplaar. Oud schepen van Kelmis, de heer Henri Beckers, kon uitsluitsel geven: Begin jaren '90 is de oorspronkelijke paal gesneuveld tijdens het transport van gekapt bos. Deze schade werd door de verzekering betaald, waarna de gemeente Kelmis een nieuwe paal heeft laten vervaardigen. Gewoon verzekeringswerk dus.

Grenssteen L
Ooit vonden we een stomp van deze steen zo'n tien meter van het pad af. Sinds enkele jaren blijkt deze verdwenen te zijn. Ook onze zoektocht nu bleef zonder resultaat. Op de plaats van de chalonstok is nu nog een vierkant gat te zien. We vermoeden dat de steen daar stond.
Het tweede plaatje is van 2004, toen vonden we de stomp nog.

Next page >>

I - X XI - XX XXI - XXX XXXI - XXXX XXXXI - L LI - LX