Neutraal Moresnet

het ingekleurde,
gearceerde vlak is het gebied van Neutraal Moresnet Wat nu 'ons' drielandenpunt heet, was ooit een soort vierlandenpunt. In de periode 1816 - 1919 eindigde hier het neutrale gebied "Neutraal Moresnet". Veel bekendheid geniet dit opmerkelijke gebied niet, maar er is veel over bekend.
Het neutrale gebied in de vorm van een wig, een taartpunt, vormde het onderwerp van een geschil tussen Pruisen en het verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Aanleiding was een winstgevende zinkmijn in Kelmis, dat na het Congres van Wenen rond de scheidslijn tussen Pruisen en de Nederlanden lag. Middels twee commissarissen kwam het gebied rond Kelmis onder gemeenschappelijk bestuur. Om de grenzen van het ministaatje te markeren, werd na veel gesteggel de markering van de grens voltooid: men plaatste een aantal houten grenspalen. (Zie de pagina met kaarten).
In 1870 werden de houten palen (of wat daar nog van over was) door zestig arduinen grensstenen vervangen. Daarvan zijn er nu, ruim 130 jaar later, nog ruim 50 te vinden. Sommige zijn tot monument verheven, andere raakten in de vergetelheid en zijn alleen nog met moeite te vinden.