Vrije Rijksstad Aken, inleiding

De oudste grenspalen rondom het drielandenpunt zijn ook meteen de mooiste en meest schaarse: de grensstenen van de voormalige Vrije Rijksstad Aken.
Deze stenen van fors formaat dateren van rond 1340 en kenmerken zich door de afbeelding van een adelaar.
Veel van deze stenen zijn in de loop der eeuwen verdwenen: in 1772 werden nog 75 van de oorspronkelijke 183 stenen geteld. Een telling in 1979 leverde nog slechts 18 stenen op. In de jaren erna is een negentiende steen opgedoken. En in 2000 vond Hans Hermans de twintigste steen bij de aanleg van het bedrijventerrein Avantis, dat toen op de grens tussen Duitsland en Nederland gerealiseerd werd.

Deze stenen zijn mooi en bijzonder en verdienen een plaats op deze site. Bovendien vond ik op internet nergens een overzicht van de nog bekende adelaarstenen.
Ook al zijn het er maar 20: het probleem voor het vinden was: waar staan ze? Op de normale topografische kaarten staan ze niet ingetekend, ook internet biedt geen uitkomst en dat maakt het vinden lastig. Sommige publicaties vermelden er wel een paar, maar een compleet overzicht van alle exemplaren ben ik nooit tegengekomen totdat Hans Hermans hulp bood. De omschrijving van een aantal exacte vindplaatsen heb ik nooit gevonden. Eigen speurwerk en de welwillende hulp van collega-grenspalen liefhebbers (Rob Vaessens 3 stuks, Kees Vroonhof 5 stuks, Hans Hermans 6 stuks) resulteren in de huidige oogst.
Uiteraard houd ik mij aanbevolen voor tips en suggesties voor het vinden van verdwenen gewaande adelaarstenen.

Vrije Rijksstad Aken, steen 31,
 in het Preuswald